Ενσύρματη Δικτύωση

Εξέλιξη Υλοποίησης της Υπηρεσίας

Βήμα 1ο: Έλεγχος Εγκατάστασης - Εκτίμηση Αναγκών
Εξέλιξη Έργου 15%

Έπειτα από προγραμματισμένη συνάντηση ερχόμαστε στο χώρο του πελάτη όπου γίνεται μέτρηση και καταγραφή των υποδομών. Ο πελάτης καθορίζει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της επιχείρησης του και ορίζει το διατιθέμενο χρονικό και οικονομικό πλαίσιο. Δεδομένων αυτών των πληροφοριών συντάσσεται αναλυτική προσφορά με τον εξοπλισμό και τα επί μέρους και συνολικά κόστη η οποία αποστέλλεται στον πελάτη. Όλες οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες παραμένουν πλήρως εμπιστευτικές. Κατόπιν συμφωνίας η υπηρεσία μεταβαίνει στην επόμενη φάση.

Βήμα 2ο: Σχεδιασμός Ενσύρματης Δικτύωσης
Εξέλιξη Έργου 30%

Με το κατάλληλο λογισμικό σχεδιάζεται το σύστημα που ταιριάζει καλύτερα στην κάθε απαίτηση. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια ολοκληρωμένη λύση με τις κατάλληλες σε κάθε περίπτωση συσκευές, με προσομοίωση της ροής των δεδομένων από σημείο σε σημείο και με την καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Δημιουργείται στην ουσία ένα εικονικό σύστημα που θα εφαρμοστεί ακολούθως και στο χώρο του πελάτη. 

Βήμα 3α: Εγκατάσταση Εξοπλισμού
Εξέλιξη Έργου 50%

Στη συνέχεια γίνεται παράδοση του εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη και εγκατάσταση. Αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση της καμπίνας (rack), την εισαγωγή των μονάδων στην καμπίνα και τη συνδεσμολογία μεταξύ τους. Ο φυσικός χώρος εγκατάστασης, ο οποίος έχει ήδη επιλεχθεί από το 1ο βήμα, χρήζει σωστού αερισμού και ασφάλειας.

Βήμα 3β: Έλεγχος Καλωδιώσεων
Εξέλιξη Έργου 60%

Ένα πολύ σημαντικό σκέλος στην όλη διαδικασία είναι ο σωστός τύπος καλωδίων που χρησιμοποιείται. Αυτός διαφοροποιείται αναλόγως των αναγκών. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίος ο έλεγχος με κατάλληλες συσκευές για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και με απώτερο σκοπό την βέλτιστη άνευ απωλειών μεταφορά των δεδομένων.

Βήμα 4ο: Παραμετροποίηση
Εξέλιξη Έργου 90%

Η καλή και σωστή λειτουργία των συσκευών που εμπλέκονται σε κάθε σύστημα τηλεπικοινωνιών προϋποθέτει και τον ακριβή τους προγραμματισμό. Αυτό συνεπώς δίνει μια λειτουργική επικοινωνία μεταξύ τους ενώ παράλληλα διασφαλίζει τις ακούσιες ή εκούσιες απειλές που ενδέχεται να υπάρξουν. Τα managed συστήματα δίνουν ακριβώς αυτό, μια ευελιξία στις επιλογές του χρήστη – πελάτη, κάτι που δεν συμβαίνει με τα unmanaged συστήματα, που όμως δεν αποκλείονται, παρά χρησιμοποιούνται σε πολύ απλές λύσεις (κυρίως οικιακές). Το configuration γίνεται με σχετικό δικτυακό λογισμικό, όπου γίνεται η κατάλληλη διευθυνσιοδότηση και η γενική παραμετροποίηση, καθώς και εφαρμογή όλων εκείνων των χαρακτηριστικών ασφαλείας ώστε να θεωρείται το σύστημα προστατευμένο. Τέλος, με το πέρας των ρυθμίσεων, πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος ως προς την επικοινωνία των συσκευών.

Βήμα 5ο: Τεχνική Έκθεση
Εξέλιξη Έργου 100%

Αφού πια το σύστημα έχει θεμελιωθεί και θεωρείται παραδοτέο προς τον πελάτη, συντάσσεται αναλυτική τεχνική αναφορά που περιέχει το σύνολο των ενεργειών που έχουν γίνει από την έναρξη μέχρι τη λήξη του έργου. Η έκθεση αυτή περιέχει α) το υλικοτεχνικό σύστημα (συσκευές, καλωδιώσεις, συνδεσμολογίες) με όλα του τα τεχνικά χαρακτηριστικά, β) τη φυσική και λογική τοπολογία, γ) τις γραμμές εντολών της παραμετροποίησης, δ) τους κωδικούς ασφαλείας, ε) τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε στάδιο. Το αρχείο αυτό δίνεται σε μορφή βιβλίου, σε usb stick και επίσης αποστέλλεται στο mail του πελάτη σε μορφή pdf.

Εγγραφείτε για να λάβετε προσφορά γνωριμίας